MGA KAMPANYA

Ang Aussie Beef & Lamb ay isang pandaigdigang tatak na nagrerepresenta sa lahat ng baka, tupa at kambing mula sa Australia. Layunin nitong ipabatid ang istorya kung paano napapanatili ang mataas na kalidad sa mga karneng produkto nito, na nakabatay sa lahat ng internasyonal na inisyatiba ng MLA.