AUSTRALIAN RED MEAT

Ang Australia ay gumagawa ng ilan sa may pinakamataas na kalidad ng red meat sa mundo. Ang aming red meat industry ay tumutugon sa pangangailangan ng iba't-ibang kultura, supply chain, at negosyo sa higit 100 bansa. Ano man ang pangangailangan mo para sa mga mapili mong mamimili, may tamang produkto ang industriya ng Australian red meat para sa iyo.

AUSTRALIAN BEEF
DAGDAG KAALAMAN
AUSTRALIAN BEEF
AUSTRALIAN LAMB
DAGDAG KAALAMAN
AUSTRALIAN LAMB
AUSTRALIAN GOAT
DAGDAG KAALAMAN
AUSTRALIAN GOAT