Mga house rule sa social media

Alamin ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Meat & Livestock Australia sa social media. Naghahatid tayo ng mga balita, talakayan, at kaalaman tungkol sa industriya ng red meat sa Australia, kasama ang pagbabahagi ng mga masasarap na ideya sa pagluluto para sa Aussie beef, tupa, at karne ng kambing.

Ang Meat & Livestock Australia ay gumagamit ng social media sa maraming pamamaraan. Nagbabahagi tayo ng mga balita at impormasyon, nakikibahagi sa mga may-katuturang talakayan sa industriya, at nagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga katangian ng red meat ng Australia sa pamamagitan ng pag-promote ng mga paparating na event at pagbabahagi ng mga ideya at inspirasyon sa pagluluto ng karne ng baka, tupa, at kambing ng Aussie.

Hinihikayat natin ang mga user na lumahok sa malusog at on-topic na mga talakayan sa ating mga channel sa social media at sa loob ng ating mga content comment thread. Hinihikayat natin ang may respeto, mabait, at magalang na pakikipag-ugnayan at hinihikayat ang magkakaibang pananaw; gayunpaman, may karapatan tayong mag-alis at/o mag-ulat ng mga post o komento na lumalabag sa ating mga house rule, kabilang ang anumang naglalaman ng: 

 • nakakasakit o marahas na wika 
 • mapoot o may diskriminasyong komento 
 • mga link o komentong naglalaman ng tahasang sekswal na materyal
 • mga paglabag sa copyright o mga karapatan sa intelektwal na pag-aari
 • spam, link baiting, o mga file na naglalaman ng mga virus na maaaring magdulot ng pinsala  
 • pag-atake sa mga partikular na grupo o anumang komento na nilalayong manggulo, magbanta o mag-abuso sa isang indibidwal 
 • komersyal na pangangalap o promosyon 
 • trolling post o sadyang nakakagambalang talakayan 
 • hindi tumpak o mapanlinlang na mga pahayag tungkol sa ating organisasyon, sa mga produkto at tao nito
 • mga post na nag-uudyok ng talakayan sa labas ng paksa, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pampulitikang komentaryo
 • nagsusulong ng aktibidad na labag sa batas.

Maaaring i-block ng MLA mula sa ating mga social media channel at website ang sinumang user na lumalabag sa mga house rule na ito. Kung itinuturing mong lumalabag sa mga panuntunang ito ang isang post ng user, mangyaring iulat ito sa amin (tingnan ang mga opsyon sa pakikipag-ugnayan sa atin sa ibaba). 

Pakitandaan na hindi kami magse-censor o mag-aalis ng mga komento nang walang makatwirang batayan.


Huwag ibahagi ang iyong personal o kumpidensyal na impormasyon
Mangyaring tandaan na ang mga channel sa social media ay mga public platform at dapat ka lamang magbahagi ng impormasyon na nais mong makita ng publiko. Mangyaring huwag ibahagi ang iyong personal na impormasyon tulad ng iyong numero ng telepono, email address, impormasyon sa pangkalusugan, o anumang iba pang personal na impormasyon. Mangyaring huwag magbahagi ng kumpidensyal na impormasyon. Hindi mananagot ang MLA para sa anumang pagkawala, bayarin, paghahabol, pinsala, at/o gastos na magmumula sa pagsisiwalat ng kumpidensyal o pribadong impormasyon na nai-post sa social media ng MLA.


Makipag-ugnayan sa amin – nandito kami para tumulong 
Kung may anumang komento, katanungan, o alalahanin ang mga user tungkol sa ating mga channel sa social media, mangyaring makipag-ugnayan sa amin at layunin naming sagutin kaagad ang anumang makatwirang tanong. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng kaugnay na platform ng social media (kung saan naaangkop) o ang mga nauugnay na detalye sa pakikipag-ugnayan para sa iyong lokasyon.

 
Mga Tuntunin 

Nalalapat ang Mga Tuntunin sa Paggamit ng MLA Website sa anumang paggamit ng ating mga channel sa social media, at ang isang reference sa isang website sa mga tuntuning iyon ay maaaring ituring bilang isang sanggunian sa ating mga channel sa social media.

Ang pangangalaga ay ginawa upang matiyak ang katumpakan ng impormasyong nakapaloob sa ating mga social media channel. Gayunpaman, hindi tumatanggap ang MLA ng responsibilidad para sa pagiging tumpak, pera, o pagiging kumpleto ng impormasyon o mga opinyon na nilalaman sa ating mga channel sa social media.

Ang mga social media channel ng MLA ay nilayon na magbigay ng pangkalahatang impormasyon lamang nang hindi isinasaalang-alang ang iyong mga partikular na kalagayan, layunin, o pangangailangan. Dapat kang gumawa ng iyong sariling mga katanungan bago gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong mga interes. Ang iyong paggamit ng, o pagdepende sa, anumang nilalaman ay lubusang nakadepende sa iyo at ang MLA ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi o pinsalang natamo mo bilang resulta ng paggamit o pagdepende na iyon.

Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag sa loob ng ating mga channel sa social media ay hindi dapat ituring bilang opisyal na patakaran o opinyon ng MLA, ang mga kinatawan at kaakibat nito. Ang MLA ay hindi nag-eendorso ng anumang opinyon o rekomendasyong nai-post sa mga social media channel nito.

Lubos naming inirerekomenda na maging maingat at huwag agad maniwala at kumuha ka ng propesyonal na payo bago maniwala sa anumang post. Kung maniniwala ka sa anumang impormasyon sa isang post, magiging pananagutan mo ito. Walang pananagutan o responsibilidad para sa mga komento ng mga gumagamit sa pahinang ito ang tatanggapin ng MLA, ng mga kinatawan nito, at/o mga kaakibat. Ang hitsura ng mga panlabas na link o ang paggamit ng mga third-party na application sa site na ito ay hindi bumubuo ng isang opisyal na pag-endorso ng MLA.

Ang impormasyong nakapaloob dito ay maaaring makuha mula sa iba't ibang third-party. Habang sinisikap ng MLA na i-verify ang impormasyon ng third-party, hindi nito mabe-verify ang lahat ng impormasyon ng third-party. Ang mga pagtataya at pagtudla, ayon sa kanilang kalikasan, ay hindi tumpak at napapailalim sa isang mataas na antas ng kawalan ng katiyakan. Habang ang pag-iingat ay ginawa sa bilang paghahanda sa mga pagtataya at pagtudla na ito, ang aktwal na mga resulta ay maaaring mag-iba sa materyal na paraan at ang nakaraang pagganap ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng pagganap sa hinaharap.

Dapat kang magtanong muna bago gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong mga interes. Ang iyong paggamit ng, o pagdepende sa, anumang nilalaman ay ganap na sa iyong pananagutan at ang MLA ay hindi tumatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkalugi o pinsalang natamo mo bilang resulta ng paggamit o pagdepende na iyon