AUSTRALIAN RED MEAT

Humigit 200 taon ang pagbuo ng Australian red meat industry. Ang mga pundasyong binuo noon pa ay nakatulong sa amin para magbago tungo sa isang dynamic at progresibong organisasyon gaya ng kung ano kami ngayon. Nakatulong rin ang tiwalang nakuha ng aming mga magsasaka at processors, pati na rin ang aming malinis na kapaligiran, para magkaroon ang Australia ng reputasyon bilang tagagawa ng ilan sa dekalidad na karne ng baka, tupa, at kambing na mayroon ngayon. Ang Australian red meat ay siguradong produkto ng kapaligiran nito.

OVERVIEW NG TUNGKOL SA FARM PRODUCTION
Dagdag Kaalaman
TUNGKOL SA FARM PRODUCTION
OVERVIEW NG FEEDLOTS AT PROCESSING
Dagdag Kaalaman
FEEDLOTS AT PROCESSING
OVERVIEW NG SUSTAINABILITY
Dagdag Kaalaman
SUSTAINABILITY
OVERVIEW NG PAGHAHANDA NG KARNE & KALIGTASAN
Dagdag Kaalaman
PAGHAHANDA NG KARNE & KALIGTASAN
OVERVIEW NG QUALITY ASSURANCE
Dagdag Kaalaman
QUALITY ASSURANCE